Secondary Socialization of Homeschoolers during the Covid-19 Pandemic

Václav Šimek, Albert Oláh, Kateřina Bočková

Abstract


The presented article deals with the description of the socialization of basic school pupils, i.e. pupils in younger and middle school age, who fulfill the compulsory school attendance in the form of individual education (homeschooling) in the context of the legislation of the Czech Republic. In the context of fulfilling the article aim, we formulated three research questions, which were evaluated using quantitative research in the form of a questionnaire survey. The research confirmed that parents of homeschoolers significantly support their children in participating in organized leisure activities and are actively involved in mediating their child's contact with other children. In the comparison of the examined groups there were no significant differences in how the children perceive their friends, what their favorite activities are or how much time they spend with them. The difference was more noticeable in the parental approach in education, when setting some rules. This article can outline areas that can be further explored in more detail and compared in context.

 

Doi: 10.28991/esj-2021-SPER-12

Full Text: PDF


Keywords


Homeschooling; Individual Education; Socialization; Compulsory School Attendance.

References


Kunzman, Robert, and Milton Gaither. "Homeschooling: A comprehensive survey of the research." Other Education 2, no. 1 (2013): 4-59.

Medlin, Richard G. “Homeschooling and the Question of Socialization Revisited.” Peabody Journal of Education 88, no. 3 (July 2013): 284–297. doi:10.1080/0161956x.2013.796825.

Ray, Brian D. “A Systematic Review of the Empirical Research on Selected Aspects of Homeschooling as a School Choice.” Journal of School Choice 11, no. 4 (October 2, 2017): 604–621. doi:10.1080/15582159.2017.1395638.

Ray, Brian. “A Review of Research on Homeschooling and What Might Educators Learn?” Pro-Posições 28, no. 2 (August 2017): 85–103. doi:10.1590/1980-6248-2016-0009.

Murphy, Joseph. “The Social and Educational Outcomes of Homeschooling.” Sociological Spectrum 34, no. 3 (April 17, 2014): 244–272. doi:10.1080/02732173.2014.895640.

Štech, Stanislav. "Škola, nebo domácí vzdělávání? Teoretická komplikace jedné praktické otázky." Pedagogika 53, no. 4 (2003): 418-436.

KOŤA, J., and R. HAVLÍK. "Sociologie výchovy a školy. 1. vyd." Praha: Portál (2002).

Vágnerová, Marie. Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Karolinum Press, (2012).

Kraus, Blahoslav, and Věra Poláčková. Člověk-prostředí-výchova: k otázkám sociální pedagogiky. Paido, (2001).

Maňák, Josef, Prokop, Jiří and Jan Solfronk. (1998). “Kapitoly ze sociální pedagogiky a psychologie: příspěvek ke vzdělávání učitelů”. Brno: Paido.

Řezáč, Jaroslav. (1998). “Sociální psychologie”. Brno: Paido

Kostelecká, Yvona. “Domácí Vzdělávání a Legislativa. Studie Postkomunistických Států Střední Evropy.” ORBIS SCHOLAE 8, no. 1 (February 2, 2018): 9–26. doi:10.14712/23363177.2015.2.

Rabušicová, Milada. “K sociologii výchovy, vzdělání a školy.” Masarykova univerzita, (1991).

Mertin, Václav. "Pedagogicko-psychologické aspekty individuálního vzdělávání." Pedagogika 53, no. 4 (2003): 405-417.

Ray, Brian. "Academic achievement and demographic traits of homeschool students: A nationwide study." Academic Leadership: The Online Journal 8, no. 1 (2010): 7.

Statista (2020). Average number of own children under 18 in families with children in the United States from 1960 to 2019. Available online: https://statista.com/statistics/718084/average-number-of-ownchildren-per-family/ (accessed on May 2021)

Jančaříková, Kateřina. "Domácí vzdělávání–příležitost pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami: případová studie žáka s dyslexií1." (2016).

Urbánková, Dana. (2018). “Setkání rodin domškoláků”. Available online: https://skolaprome.eu/akce-pro-deti/podpurne-a-komunitni-skupiny (accessed on May 2021).

Kašparová, Irena, and Marie Láníková. “Centralizovat, Nebo Rozvolnit? Analýza Diskuse o Individuálním Vzdělávání Na Půdě Poslanecké Sněmovny ČR Optikou Teorie Modernity Petera Wagnera.” Studia Paedagogica 21, no. 3 (2016): 41–61. doi:10.5817/sp2016-3-3.

Kašparová, Irena. "SPOLU: Průvodce domácím vzděláváním v České republice." (2019).

School Law 561/2004 Col. Available online: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-25-8-2020 (accessed on May 2021).

Konečný, Štěpán, Stanislav Ježek, and Jan Mareš. "Správa Elektronických Dotazníků (SED)." (2010).

Nakonečný, Milan. “Sociální psychologie“Praha: Academia. 2009.

Neuman, Ari, and Oz Guterman. “What Are We Educating Towards? Socialization, Acculturization, and Individualization as Reflected in Home Education.” Educational Studies 43, no. 3 (December 30, 2016): 265–281. doi:10.1080/03055698.2016.1273763.

Hartl, Pavel, Helena Hartlová-Císařová, and Karel Nepraš. “Velký psychologický slovník”. Portál, (2010).

VandenBos, Gary R. APA dictionary of psychology. American Psychological Association, (2007).

Roeckelein, Jon E., ed. Elsevier's dictionary of psychological theories. Elsevier, (2006).

Stuart-Hamilton, Ian. Dictionary of psychological testing, assessment and treatment. Jessica Kingsley Publishers, (2007).

Medlin, Richard G. “Home Schooling and the Question of Socialization.” Peabody Journal of Education 75, no. 1–2 (April 2000): 107–123. doi:10.1080/0161956x.2000.9681937.

Romanowski, Michael H. “Revisiting the Common Myths about Homeschooling.” The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas 79, no. 3 (January 2006): 125–129. doi:10.3200/tchs.79.3.125-129.

Čábalová, Dagmar. Pedagogika. Grada, (2011).

Alan, Josef. Etapy života očima sociologie. Panorama, )1989(.

Giddens, Anthony. Sociologie. Praha: Argo. )1999(.

Wyatt, Gary. Family ties: Relationships, socialization, and home schooling. University Press of America, (2008).

Drenovsky, Cynthia K., and Isaiah Cohen. "The impact of homeschooling on the adjustment of college students." International Social Science Review 87, no. 1/2 (2012): 19-34.

Blok, Henk. “Performance in Home Schooling: An Argument against Compulsory Schooling in the Netherlands.” International Review of Education/Internationale Zeitschrift Für Erziehungswissenschaft/Revue Internationale de L’éducation 50, no. 1 (January 2004): 39–52. doi:10.1023/b:revi.0000018193.11161.42.

Murphy, Joseph. “The Social and Educational Outcomes of Homeschooling.” Sociological Spectrum 34, no. 3 (April 17, 2014): 244–272. doi:10.1080/02732173.2014.895640.

Kostelecká, Yvona. “Doma, Nebo Ve Škole?” Studia Paedagogica 19, no. 1 (2014): 65–82. doi:10.5817/sp2014-1-4.

Vahid, Amy Schechter, and Frank Vahid. Homeschooling: A Path Rediscovered for Socialization, Education, and Family. Lulu.com, 2007.

Kostelecká, Yvona, Kateřina Machovcová, Andrea Beláňová, and Romana Štambergová. “Sebepojetí Absolventů Domácího Vzdělávání a Jejich Spolužáků: Pilotní Studie.” Pedagogická Orientace 28, no. 2 (August 15, 2018): 306–327. doi:10.5817/pedor2018-2-306.

Vigilant, Lee Garth, Lauren Wold Trefethren, and Tyler C. Anderson. "“You Can’t Rely on Somebody Else to Teach Them Something They Don’t Believe” Impressions of Legitimation Crisis and Socialization Control in the Narratives of Christian Homeschooling Fathers." Humanity & Society 37, no. 3 (August 2013): 201–224. doi:10.1177/0160597613495841.

Pearlman-Avnion, Shiri, and Mor Grayevsky. “Homeschooling, Civics, and Socialization: The Case of Israel.” Education and Urban Society 51, no. 7 (December 19, 2017): 970–988. doi:10.1177/0013124517747973.

Lebeda, Samantha. "Homeschooling: Depriving children of social development." Journal of Contemporary Legal Issues 16 (2007): 99.

Nadace proměny Karla Komárka. České děti venku: Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas. Available online: http://www.nadace-promeny.cz/cz/vyzkum.html (accessed on April 2021).

Tematická Zpráva - individuální vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol. Available online: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Individualni-vzdelavani-zaku-na (accessed on April 2021).

Vrátilová, Zdeňka. “Socializace dětí plnících povinnou školní docházku formou individuálního vzdělávání.” Master thesis. Hradec Králové. (2021).

Danišová Nikola. “Sekundární socializace dětí z domácího vzdělávání”. Bachelor thesis. Brno. (2020).

Green-Hennessy, Sharon. “Homeschooled Adolescents in the United States: Developmental Outcomes.” Journal of Adolescence 37, no. 4 (June 2014): 441–449. doi:10.1016/j.adolescence.2014.03.007.

Uecker, Jeremy E., and Jonathan P. Hill. “Religious Schools, Home Schools, and the Timing of First Marriage and First Birth.” Review of Religious Research 56, no. 2 (January 30, 2014): 189–218. doi:10.1007/s13644-014-0150-9.

de Laat, Gita Mateja, Katarina Dadic, and Rona Bušljeta Kardum. "Homeschooling: Between Croatian Aspirations and Slovenian Reality." Educational Process: International Journal 9, no. 1 (2020): 7-22.

Bridges, Margaret, Shana R. Cohen, Lyn Scott, Bruce Fuller, Rebecca Anguiano, Ariana Mangual Figueroa, and Alejandra Livas-Dlott. “Home Activities of Mexican American Children: Structuring Early Socialization and Cognitive Engagement.” Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology 21, no. 2 (2015): 181–190. doi:10.1037/a0037927.

Tulviste, Tiia, and Eve Kikas. “Qualities to Be Developed in Estonian Children at Home and at School.” Journal of Applied Developmental Psychology 31, no. 4 (July 2010): 315–321. doi:10.1016/j.appdev.2010.03.002.

Kašparová, Irena. "Skloňování vybraných forem domácího vzdělávání v Česku (aneb kdo v Česku potřebuje domácí vzdělávání)." Domácí vzdělávání (2020): 15.

Kostelecká, Yvonna. "Domácí vzdělávání a legislativa. Studie postkomunistických států střední Evropy." Orbis scholae 8, no. 1 (2014): 9-26.

Ray, Brian D. Research Facts on Homeschooling. ERIC Clearinghouse, (2015).

Mikusová, Melinda. "Homeschooling Parents’demotivation and Remotivation Processes: A Pilot Study in Hungary." WoPaLP, Vol. 14, (2020):151-170.

Spiegler, Thomas. “Home Education Versus Compulsory Schooling in Germany: The Contribution of Robert K. Merton’s Typology of Adaptation to an Understanding of the Movement and the Debate about Its Legitimacy.” International Perspectives on Home Education (2015): 151–165. doi:10.1057/9781137446855_11.

Martin, Aaron T. "Homeschooling in Germany and the United States." Arizona Journal of International and Comparative Law. 27 (2010): 225.

Mazur, Piotr, Ivana Rochovská, and Bibiana Kľačková. "The Issue of Homeschooling in Poland, the Czech Republic and Slovakia from the Perspective of Parents of Homeschooled Children." The New Educational Review 58, no. 4 (2019): 54-71.


Full Text: PDF

DOI: 10.28991/esj-2021-SPER-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Kateřina Bočková